Facebook
Google+
Notes ofert

Aktualności

Pierwotny rynek mieszkaniowy w Poznaniu 2013r.

Opublikowano: 2013-12-07 09:29:35
Tagi: brak
Share |

Koniec roku zazwyczaj sprzyja różnym podsumowaniom. Nie inaczej jest w przypadku rynku nieruchomości w Poznaniu. Z punktu widzenia inwestorów na pewno ciekawe są zestawienia dotyczące rynku pierwotnego, tym bardziej, że biorąc pod uwagę ostatnie lata, wyraźnie zaznaczył się spadek cen mieszkań.

Biorąc pod uwagę lata 2009-2012 spadek ofertowej ceny 1 m kw. mieszkania na rynku pierwotnym w Poznaniu jest wyraźny. O ile jeszcze na początku wspomnianego okresu przeciętna cena metra oscylowała wokół 6,5 tys. zł, o tyle kolejne kwartały z pewnymi wahaniami przyniosły spadek ceny do wartości bliskiej 6,0 tys. zł na koniec 2012 roku. Oznacza to nominalny spadek ofertowej ceny w granicach 8 proc. Spadkowi cen ofertowych towarzyszył także spadek cen transakcyjnych. Szacuje się, że są one średnio niższe od ofertowych o około 10-11 proc.

W 2012 roku spadek przeciętnej ofertowej ceny 1 m kw. mieszkania nominalnie był stosunkowo niewielki. Szacunkowa średnia cena na rynku pierwotnym w Poznaniu wyniosła w IV kwartale 2012 r. – 6035 zł brutto co oznacza spadek cen o 2 proc. w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku. Na rynku obserwuje się także dość dużą rozpiętość cen – pojawiają się oferty z cenami mieszkań w granicach 4,0 tys. zł/m kw., ale także bliskie 9,0 tys. zł/m kw. W poszczególnych dzielnicach zaobserwowano pewne zróżnicowanie w zakresie dynamiki zmian cen w poszczególnych kwartałach. Generalnie niższe ceny zaobserwowano we wszystkich dzielnicach. W stosunku do odnotowanych w IV kwartale 2012 r. można mówić o spadkach rzędu 1-3 proc. Wyjątkiem jest dzielnica Jeżyce, w której przeciętna ofertowa cena 1 m kw. była niższa o 12 proc. Warto dodać, że bardzo niewielki spadek ceny odnotowano na Grunwaldzie. Należy pamiętać, że obserwowane różnice są następstwem zmian struktury oferty mieszkaniowej.

 

 
Agent miesiąca

imię i nazwisko: ANWO-nieruchomości telefon: +48 602 258 128;